Missie en visie

De missie en visie van de Bibliotheek Eemland

Missie de Bibliotheek Eemland:

De Bibliotheek Eemland is een hoogwaardige en laagdrempelige toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur in verschillende gemeenten. De Bibliotheek Eemland stimuleert en faciliteert daarnaast individuen en maatschappelijke groeperingen bij levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele ontwikkeling. De Bibliotheek Eemland is een ontmoetingsplaats voor iedereen. In het kort: een leven lang lezen en leren.

Visie de Bibliotheek Eemland:

De Bibliotheek Eemland draagt bij aan zinvolle vrijetijdsbesteding, ontspanning, ontmoeting en cohesie. Zij geeft gelegenheid tot raadplegen van media en leent media uit. Daarnaast organiseert zij een cursus- en lezingenprogramma en voert zij projecten uit gericht op cultuurparticipatie en leesbevordering. Iedereen kan gebruik maken van de faciliteiten in de vestigingen. Voor sommige diensten moet worden betaald. De klanten, de gemeenten en andere voor de dienstverlening van de Bibliotheek Eemland relevante organisaties worden met regelmaat geïnformeerd over en betrokken bij de samenstelling van het aanbod.

Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2024