Educatief aanbod


Leesbevordering

Volledig aanbod leesbevordering

Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

Volledig aanbod Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

Liever direct contact met een van onze specialisten?

Leesbevordering primair onderwijs

Leesbevordering voortgezet onderwijs

Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

De doelen van het scholenaanbod zijn:

– Het bevorderen van lezen met de nadruk op leesplezier

– Het delen van kennis over jeugdliteratuur en mediavaardigheden met pedagogisch medewerkers en leerkrachten

– Ouderbetrokkenheid bij het (voor)lezen vergroten

Algemene Voorwaarden Educatief aanbod

Lees hier de algemene voorwaarden van ons Educatief aanbod