De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

De Bibliotheek op school wil kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 

Vanuit de Bibliotheek ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal portaal de school bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

 

Met de Bibliotheek op school kiest u voor:

  • betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in;
  • betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie, in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter; 
  • een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen
  • inzicht in resultaten met behulp van de monitor; 
  • structurele samenwerking tussen onderwijs, bibliotheek en gemeente.

Floortje over lezen

De Bibliotheek op school werkt samen aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bouwstenen

Bouwstenen van dBos

Onze samenwerking met school geven we vorm via een aantal bouwstenen.

Lees meer over de bouwstenen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialist Marijke Witteveen.

m.witteveen@bibliotheekeemland.nl

De scholen