Privacy statement

Disclaimer

In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Inleiding

Voor de Bibliotheek Eemland is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bibliotheek Eemland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten Bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • voor het uitvoeren van ons activiteitenprogramma. Dit doen we alleen als wij hiervoor toestemming hebben van u;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze Bibliotheek. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over nieuwe producten en/of diensten van onze bibliotheek kunt u dit direct bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden toegestuurd. Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen over nieuwe producten en/of diensten van onze bibliotheek kunt u dit direct bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven.; 
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;  

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Bewaartermijn

Abonnementen: 2 jaar na opzeggen
Nieuwsbrieven: uiterlijk 4 weken na afmelding
Mailingen: uiterlijk 1 jaar na afhandeling
Contactformulier: 4 weken na afhandeling
Evenementen en activiteiten: 1 jaar

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer;
 • Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl;
 • Bij door ons ingeschakelde verwerkers;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen. 

We zullen deze situaties hierna kort toelichten. 

Interbibliothecair leenverkeer

U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende Bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe Bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende Bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.  

Website www.bibliotheek.nl

Via de website www.bibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van onze Bibliotheek aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy. 

Door ons ingeschakelde verwerkers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds middels een verwerkersovereenkomst met die verwerker afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt er op neer dat deze verwerkers uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken en dat zij die gebruiken volgens onze richtlijnen. 

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Aanvullende landelijke diensten van de KB

Als lid van de Bibliotheek Eemland kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Eemland aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.


Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de dienst Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen we bezoekersstatistieken opstellen.Adobe kan als leverancier van deze dienst de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen deze informatie aan derden doorgeven wanneer zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Adobe verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Adobe Analytics.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit direct bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aangeven. Ook kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek Eemland, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen.

Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep instellen bij de rechter.

Wijzigingen

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.

De Bibliotheek Eemland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting de Bibliotheek Eemland
Postbus 1138
3800 BC AMERSFOORT
KvK 41188619 AMERSFOORT
BTW NL002982122B01
info@bibliotheekeemland.nl