Leesvaardigheid weer achteruitgegaan

Gepubliceerd op: 6 december 2023 10:59

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat Nederlandse scholieren van 15 jaar slecht scoren op het gebied van lezen en dat de leesvaardigheid ook nog eens sterk achteruit is gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Een derde van de jongeren haalt niet het juiste leesniveau om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij waardoor zij momenteel het risico lopen om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Als de Bibliotheek Eemland zijn wij bekend met het probleem, maar toch schrikken wij van deze cijfers. Twee collega’s die hard werken om leesplezier te vergroten bij jongeren en kinderen zijn Sanne Linders en Lies Pannevis.

Sanne Linders, Specialist VO en MBO: “Goed kunnen lezen begint bij leesplezier. Daar zetten we in de samenwerkingen met scholen en daarbuiten dan ook hoog op in. Wij denken mee, adviseren en ondersteunen als het gaat om leesplezier, leesmotivatie en taalontwikkeling. Zo zorgen we voor een gevarieerd en passend boekenaanbod in de schoolbibliotheek en geven we workshops en gastlessen waarbij boekpromotie en leesbevordering centraal staan. We sluiten daarbij altijd aan bij de belevingswereld van jongeren. Ons jongerenpanel speelt hierin sinds een tijdje ook een rol. Door hen weten we nog beter wat er onder jongeren leeft en hoe we hier met ons aanbod op in kunnen spelen." Lees hier het hele verhaal van Sanne.

Lies Pannevis, specialist Jeugd: “De ontlezing neemt toe en kansenongelijkheid groeit doordat in veel gezinnen niet of nauwelijks gelezen wordt. Als bibliotheek proberen wij hier iets aan te doen, door zoveel mogelijk laagdrempelige activiteiten rondom lezen te organiseren, zoals onze befaamde ‘voorleesfeestjes’, die we niet alleen in de bibliotheek, maar ook in de wijken vieren.We proberen zoveel mogelijk ouders te motiveren om ook met boekjes aan de slag te gaan, ook via Boekstart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op School.In de Bibliotheek Eemland kan iedereen altijd terecht voor advies over leren lezen, Avi-niveaus, geschikte boeken voor hun kind, en natuurlijk de allerleukste voorleestips!" Lees hier het hele verhaal van Lies.

Wil je na dit nieuws samenwerken met de Bibliotheek Eemland om aan de slag te gaan met leesbevordering? Neem dan contact op met ons:

  • Leesbevordering primair onderwijs: l.pannevis@bibliotheekeemland.nl
  • Leesbevordering en Bibliotheek op School voortgezet onderwijs: s.linders@bibliotheekeemland.nl 
  • Bibliotheek op School primair onderwijs: m.witteveen@bibliotheekeemland.nl

Lees hier het hele artikel van de NOS.

Samenwerken?

Wil je de mogelijkheden voor een samenwerking met de bibliotheek verkennen? Maak een afspraak met Sanne via s.linders@bibliotheekeemland.nl.

Foto gemaakt door Linda Bouritius Photography.